MK EN AL
ДАРУВАЈ СРЦЕВИНА - ДАРУВАЈ ЖИВОТ
ТОА ПОЧНУВА ОД ТУКА!

Дарувај сега единечен поклон

Прв
625 MKD
/ 10 €
Единечен поклон

Дури и најмалата сума може да направи влијание

  • Можат да покријат трошоци по потенцијален дарител за собирање брис од образ.
Дарувај
Втор
3100 MKD
/ 50 €
Единечен поклон

Помагате да се регрутира еден дарител за срцевина

  • Можат да покријат трошоци по потенцијален дарител за организирање дарителска акција за срцевина.
Дарувај
Трет
6200 MKD
/ 100 €
Единечен поклон

Помагате да се генотипизира еден дарител за срцевина

  • Можат да покријат генотипизација на ХЛА-ДНК за еден потенцијален дарител за срцевина.
Дарувај
Дарувај симболичен поклон

Ѕвони на мобилен телефон
Даруваш по 100 МКД по повик

Средствата можат да се користат за делумно покривање на трошоци за бесплатен телефонски број:

08000 8888

Telekom
100 MKD
/ 1.62 €
A1
100 MKD
/ 1.62 €