MK EN AL

За некој(а) со крвен канцер или болест на крвта, како што е леукемијата, трансплантација на матични клетки е негова(нејзина) последна шанса за преживување.